Hírek

2024.03.27

Kedves Vásárlóink!

 


Üzleteink nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
2024.03.29. péntek: ZÁRVA
2024.03.30. szombat: ZÁRVA
2024.03.31. vasárnap: ZÁRVA
2024.04.01. hétfő: ZÁRVA
2024.04.02.-től (kedd) a megszokott nyitvatartással


Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Elérhetőségek

Central Europe Lubricant Kft. - OlajShop

Központi ügyfélszolgálat: info@olajshop.hu ; +36 30 758 9933

 

Elérhetőségeink

Székhely: 2600 Vác, Szilassy út 1/A 

Adószám: 14537868-2-13

Bankszámlaszám: K&H Bank 10401103-50505454-51551014

 

Üzleteink

OlajShop Budapest: 1152 Budapest, Városkapu u. 3., +3670 452 0523 ; budapest@olajshop.hu

OlajShop Debrecen: 4030 Debrecen, Diószegi út 3-5. (Kwik Fit gyorssszerviz telephely) +3630 708 2572 ; debrecen@olajshop.hu

OlajShop Szolnok: 5000 Szolnok, Fék u. 1. (Kwik Fit gyorssszerviz telephely) +3630 219 2915 ; szolnok@olajshop.hu  

OlajShop Szeged: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 52. (A Rappai csavarbolt mellett, a LineaCar Autószerviz telephelyén.) +3630 768 3167 ; szeged@olajshop.hu

 

https://olajshop.hu/spg/679835,901120/Az-OlajShop-Budapesti-uzlete-uj-helyre-koltozik

Kövess minket a Facebookon is

Látogató számláló

5
6
9
1
9
5
8

TOP termékek

Központi ügyfélszolgálatunk: +36 30 758 9933 | info@olajshop.hu |  08:00-17:00

Kérdése esetén keresse központi ügyfélszolgálatunkat: +36-30/7589933 | info@olajshop.hu

MOL

MOL TÖRTÉNELEM

 

mol_logo_kenoanyagok_motorolaj

 

BEVEZETŐ
Az 1991-ben létrehozott Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) mérföldkőnek számít a magyar kőolajipar történetében. Nemrég még csak a magyarországi olajipar átfogó szervezete volt, napjainkra azonban Közép-Európa egyik legjelentősebb multinacionális vállalatává nőtte ki magát.

 

HOSSZÚ ÚT A KEZDETEKTŐL
Őskori tudás, modern találmányok
A szénhidrogéneket az ember már az őskor végén megismerte felszíni előfordulásaikból, de módszeres felhasználásukra csak több évezreddel később került sor. Csupán a XIX. században jelentek meg a felhasználás olyan módozatai, amelyek az ásványolaj nagyobb mennyiségű kitermeléseit, különböző termékekké való feldolgozását igényelték.
Magyarországon a szénhidrogének (kőolaj, aszfalt, földgáz, földiviasz) bányászata először hagyományos bányászati módszerekkel, a felszíni kibúvások környékén kezdődött el. Első lelőhelyeink között Erdélyt és a Muraközt tartjuk számon.
Petróleumlámpa

Elsőként a világítás új eszközének, a petróleumlámpának az elterjedése tette szükségessé a kőolaj nagyobb mennyiségű, lepárlásos feldolgozását. Az igény az 1850-es évek végén már tömegesen jelentkezett.

A MOIM weblapján megtekinthető a Tűz fénye és melege (Lakásvilágítás és -fűtés Magyarországon a XIX-XX. században) című kiállítás internetes anyaga
A robbanómotorok

Egy új találmány, a robbanómotor sorsdöntő szerepet játszott a szénhidrogének felhasználásában, termelésében és feldolgozásában.

A motorok elterjedése megnövelte a benzin, gázolaj, kenőolaj és a gépzsír iránti igényt, s támasztott új követelményeket a még csak kialakulóban lévő feldolgozóiparnak.

KŐOLAJ-FINOMÍTÓ IPARUNK ALAKULÁSA
Az 1880-as évekig az olajipar fejlődését ugyanazok a tényezők gátolták, melyek az egész gazdaság fejlődését hátráltatták. A tőkehiány akadályozta a kitermelést, így kőolajból az ország behozatalra szorult. Fejlődött viszont a feldolgozóipar, amely Romániából, Galíciából és Oroszországból származó nyersolajat használt alapanyagként.

Az első finomító alapítása

Az első jelentős finomítót 1882-ben létesítették Fiuméban, a rákövetkező évben pedig megkezdte működését Budapesten a Magyar Petróleumipar R

Kőolaj-finomító iparunk 1882 után folyamatosan fejlődött: 1898-ban már országszerte 13 gyártelepen dolgoztak fel nyersolajat. Az első világháború küszöbén a termelés közel 80%-át, évi 560 000 tonnát 12 üzem adta.

Az első hazai finomítók
Az 1884-ben üzembe helyezett Magyar Petróleumipar Rt. mellett Budapesten működött az 1891-ben alapított Budapesti Ásványolajgyár és az 1906-ban épült Hazai Kőolaj-finomító Rt. Gyára is.
A jelentősebb gyárak közé tartozott az almásfüzitői kőolaj-finomító, melyet 1907-re épített fel a New York-i Socony-Vacuum Oil Co.
Az országban a trianoni döntés után megmaradt kisebb olajfinomítókat 1924-ben Fanto Művek Rt. néven egyesítették (1933-tól: Fanto Egyesült Magyar Ásványolajgyárak Rt.)
A Nyírbogdányi Petroleumgyár Részvénytársaságot 1922-ben egy – akkor már 18 éve üzemelő – kisüzem helyén alapította Bartha Béla.
1929-30 között az angol-holland tőkéjű Shell felépítette a Csepeli Szabadkikötőben a kor legfejlettebb színvonalán álló finomítóját, melynek kapacitása elérte az évi 130 000 tonnát.
Dél-Magyarország szükségleteinek kielégítésére épült 1931-ben a Szőregi Petróleumgyár Rt.
1937-ben a Magyar Kincstár által Pétfürdőn felállított üzemmel alakult ki a kőolaj-finomító ipar 1944-ig változatlan szervezete. Ekkor helyezték üzembe az állami tulajdonú, jelentős kapacitásra tervezett gyártelepet Szőnyben, mely a Magyar Olajművek Rt. (MOLAJ) nevet kapta.

Az első világháborút megelőző évek rohamos fejlődése 1913-ban megtorpant, s visszaesett a finomítóipar is. Ekkor 28 működő gyártelepről gyűjtött adatokat az iparstatisztika. A vesztes háború és a trianoni békeszerződés következtében a kőolaj-finomítók egy része határainkon kívülre került. 1921-ben mindössze 6 finomító működött Magyarországon, számuk és kapacitásuk azonban 1930-ig folyamatosan növekedett.
Finomító iparunk kapacitása a század első harmadában – az ország akkori fogyasztásához képest – túlméretezett volt. Mivel Magyarország akkoriban nem volt olajtermelő ország, nyersanyagot csak külföldről lehetett beszerezni. A magyarországi kőolaj-feldolgozó ipar igazi fejlődése csak azután indulhatott meg, hogy Magyarország a kőolajtermelő országok sorába lépett.

MAGYARORSZÁG KŐOLAJTERMELŐ ORSZÁGGÁ VÁLIK
Az első külföldi befektetők
A magyar törvények 1911-ben engedélyezték először, hogy hazai vállalkozók mellett külföldi érdekeltségek is koncessziót kaphassanak szénhidrogének kutatására és kitermelésére. Elsőként az angol Anglo-Persian Oil Co. egyik leányvállalata kezdhetett kutatásba a Muraközben és Izaszacsal környékén. Az első világháború idején a Deutsche Banknak adtak lehetőséget az Erdélyi-medence földgázkincsének kiaknázására.
Trianon utáni nehézségek
A trianoni békeszerződés a kőolaj- és földgáztermelés számára is hatalmas veszteséget okozott: a lelőhelyek határainkon kívülre kerültek, illetve a megmaradt országrész területén egyáltalán nem voltak akkor olyan területek, melyek kőolajtermeléssel bíztattak volna. Ilyen helyzetben az elszegényedett nemzetgazdaság elsősorban a külföldi tőkére alapozta terveit. 1920-ban az Anglo-Persian Oil Co. 60 ezer négyzetkilométer kutatására kapott koncessziót, amit leányvállalatának (Hungarian Oil Syndicate Limited) több évnyi eredménytelen kutatása után végül 1927-ben feladott.
Állami kutatások
A kincstári kőolaj-kutatás az 1930-as években már eredményekkel járt. Intenzív geológiai kutatások nyomán 1937-ben Bükkszék környékén fedeztek fel kitermelésre alkalmas kőolajtelepeket. Ugyanakkor az Alföldön folytatott kincstári kutatások eredménytelenek maradtak.
Angolszász tőke a kutatásban

Az angol és amerikai tőkések által létrehozott European Gas and Electric Company (EUROGASCO) 1931-ben kezdett tárgyalni a magyar kormánnyal. A cég Közép-Európa olajban szegény országaiban akart olaj- és gázkoncessziókat szerezni, valamint víz- és gázüzemű villanyerőműveket építeni. A koncessziós egyezményt 1933-ban írták alá, amely szerint a magyar állam az ásványolaj- és földgázkutatás jogát az EUROGASCO-ra ruházta át Magyarországnak a Duna folyótól nyugatra fekvő területén. A külföldi társaság tudományosan megalapozott módszerekkel és a kor legmagasabb technikai színvonalán álló eszközökkel kezdte meg a kutatásokat 1933 szeptemberében, majd 1934-ben elindította a kutatófúrási munkálatokat is.
Bíztató eredmények

Az első fúrás a Sopron megyei Mihályi mellett mélyült, ahol nagynyomású, viszonylag tiszta szén-dioxid gázt tártak fel. A cég következő fúrásait azonban egy ideig nem koronázta siker. Először a Zala megyében, Budafapuszta mellett 1936-ban telepített fúrás eredménye igazolta, hogy érdemes a kutatásokat folytatni. A bíztató eredményekre alapozva telepítették a „Budafapuszta-2.” jelű fúrást.
Az olajtermelés újraindulása Magyarországon
A kút termelési eredményei alapján került sor a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalapítására 1938-ban. A vállalat részvénytőkéjének több mint 90%-a a Standard Oil Co. of New Jersey tulajdonát képezte. Hazánk a MAORT működésével lépett ismét az olajtermelő országok sorába: 1939. évi termelése az ország szükségleteit 90%-ban, 1940. évi termelése már 100%-ban fedezte.

A HÁBORÚS ÉVEK HATÁSA
Az olajipar fellendülése
A világháború az olajiparra sem maradt hatástalan: a termelés erőteljes fokozása mellett minőségi változásokat is hozott. Az olajipar ekkoriban a legrohamosabban fejlődő iparág volt. A kőolaj-feldolgozó kapacitás 1930-hoz képest 1943-ra majdnem háromszorosára növekedett (évi 280 ezer tonnáról 805 ezer tonnára), és 14 gyártelep között oszlott meg.
Magyarország kőolajtermelése 1943-ban elérte a 837 711 tonnát, de ezt gyakorlatilag a MAORT Zala megyei kőolajtermelő üzemei produkálták.
Ugyanebben az évben jött létre a Magyar Olajművek Rt. szőnyi gyártelepe. A szénhidrogén-bányászati vállalatok számát és a befektetett tőkét a MANÁT (Magyar-Német Ásványolajművek Rt.), a MOLÁRT (Magyar-Olasz Ásványolajipari Rt.) és az ONÁRT (Olasz-Német Muravidéki Ásványolajipari Rt.) alapítása növelte.

A MAORT sikeres működése
Az EUROGASCO budafapusztai 2. sz. fúrásával olyan mezőt állított termelésbe, mely az országnak először nyújtott lehetőséget arra, hogy növekvő kőolaj-szükségletét saját forrásaiból fedezze. A MAORT működését alapításától kezdve kitüntetetett figyelem kísérte. Befektetett részvénytőkéjének és élénk fejlődésének köszönhetően már fennállása első éveiben az ország nagyvállalatai közé emelkedett. Az 1941-42. évekre lényegében kialakult a MAORT teljes magyarországi szervezete.
Az 1941. december 20-i kincstári használatba vételkor a következő üzemeket sorolták fel:
A bázakerettyei üzem,
A lovászi üzem,
a lendvaújfalui mező,
a hahóti 5. számú kutatófúrás,
a Lovászi-Kerettye-Budapest vonalon húzódó olajtávvezeték,
az újudvari, a kápolnásnyéki, a soroksári töltőállomások,
a Mihályi-1. sz. mélyfúrás a szárazjégüzemmel,
az inkei 1. sz. mélyfúrás,
továbbá a koncessziós területen lévő földtani és geofizikai kutatások.

Az angol és amerikai vállalatok a háborúban
Az Angliával és az Egyesült Államokkal kialakult hadiállapot az angolszász vállalatokat hátrányosan érintette. A Shell Kőolaj Rt., a Vacuum Oil Co. és a MAORT üzemeit 1941 decemberében kincstári használatba vették, és a hadigazdaság szolgálatába állították.

HELYREÁLLÍTÁS -RABLÓGAZDÁLKODÁS -ÁLLAMOSÍTÁS
Háborús károk
A magyarországi kőolajipar a második világháború utolsó szakaszában súlyos károkat szenvedett. A helyreállítás a harcok után azonnal megkezdődött. A német tulajdonú MANÁT a Magyarországgal kötött fegyverszüneti szerződés és a potsdami egyezmény értelmében a Szovjetunió birtokába került.

Magyar-szovjet vegyesvállalatok

Az 1946-ban létrejött Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. (MASZOVOL) a MANÁT és a Kincstár kutatási területén kezdett fúrásokba. A fele-fele arányú magyar-szovjet vegyesvállalat első alföldi fúrási üzeme Berekböszörményben, a következő Biharnagybajomban volt.

A MASZOVOL rövid működési ideje alatt a körösszegapáti és biharnagybajomi kisebb kőolajtelepeken kívül 1949-ben Kaba térségében egy földgázmezőt is feltárt.

Bár a MAORT működésének jogi feltételei 1945-re ismét megteremtődtek, bizonyos tényezők akadályozták a zavartalan munkát. Ezek közé tarozott a súlyosbodó infláció, a termelés növelésére vonatkozó szovjet katonai követelés, az alacsonyan megszabott olajár, és egyes állami tisztviselőknek a céghez való viszonya.
Csökkenő kőolajtermelés
A háborút követő időszakban a kőolajtermelés csökkent. Ebben több tényező is szerepet játszott, így pl. a túltermeltetett zalai olajmezők természetes hozamapadása, a racionális termelésre való törekvés és a MAORT gazdasági nehézségei. A nemzetgazdaságnak káros helyzet súlyos viszályokat szült az állam és a MAORT között. A helyzetet a politikai vezetés csak a vállalat államosításával látta feloldhatónak.
Koncepciós per az államosítás érdekében
1948 augusztusában a MAORT egyes vezetőit szabotázs vádjával letartóztatták. Szeptemberben a vállalatot állami kezelésbe vették, a következő év decemberében pedig államosították. Az 1948-as, koholt vádakon alapuló MAORT-per káros hatásaitól az ipar hosszú időn át szenvedett.
Részletek a MAORT-perről: www.olajmuzeum.hu
Az államosítást követően 1949-ben a MAORT-ból öt nemzeti vállalatot hoztak létre a Dunántúli Ásványolajipari Központ irányítása alatt, majd ezeket 1952 októberében beolvasztották az 1949-ben létrejött Magyar-Szovjet Olaj Rt.-be (MASZOLAJ). A MASZOLAJ a magyar olajipar teljes vertikumát 1954-ig fogta össze egyetlen, 50-50%-os részesedésű magyar-szovjet vegyesvállalatban.

A felgyorsult kutatómunka 1951-ben eredményt hozott: a Nagylengyel-2. sz. fúrással megkezdődött a nagylengyeli olajmező feltárása. Az 50-es évek gyors iparosításához a megnövekedett olajigény kielégítése csak a mezők erőltetett termeltetésével volt lehetséges. Ennek káros hatása a nagylengyeli mezőben már 1954-ben tapasztalható volt. A nagylengyeli kutak 1955-ben már 1,2 millió tonna olajat adtak.
A nagylengyeli olajmező ötven éve c. kiállítás anyaga megtekinthető a MOIM web-lapján
A MASZOVOL után a MASZOLAJ folytatta az Alföldön termelésbe állított biharnagybajomi mező feltárását, majd 1951-ben újabb olaj-előfordulást fedeztek fel Mezőkeresztes térségében. Az ismert szénhidrogén-előfordulások sorát 1953-ban két földgázmező felfedezésével (Nádudvar, Rákóczifalva) gazdagították.
A keleti országrészben a szénhidrogén-kutatást – a MASZOLAJ 1954-es megszűnése után – 1956-ban koronázta ismét siker: felfedezték a demjéni kőolaj-lelőhelyet.
Ebben az időben kutatások folytak Nádudvaron, Rákóczifalván, Tótkomlóson, Szolnokon, a püspökladányi, a törteli, a tatárülési, a nagykőrösi, a kabai, a furtazsáki, a jászkarajenői szerkezeten.
A termelési feladatok végzésére 1954-ben létrehozták a Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalatot. Tevékenységi területe 1955-ben már Szolnok környékére is kiterjedt.

NÖVEKVŐ IGÉNY, ERŐSÖDŐ KŐOLAJIPAR
Létrejön az OKGT
A magyar kőolajipar 1957-ben ismét egységes szervezetbe tömörült: létrehozták a Kőolajipari Trösztöt, melyhez 1960-ban a gázipar is csatlakozott. Neve ettől kezdődően Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt. A tröszt irányítása alá tartozó vállalatok többszöri átszervezésével alakult ki a kőolajbányászat 1991-ig alig változó vállalati rendszere.
Az OKGT létrejötte utáni időszakban a dunántúli területen tovább folytatódtak a Nagylengyel környéki kutatások, melyek újabb olajtároló tömbök felfedezését eredményezték. Eredményeket hoztak az alföldi kutatások is (Algyő, Zsana, stb.).

Az ország kőolajtermelésének közel 99%-át 1950-ben még a dunántúli olajmezők adták, de ezt követően a kutatások, majd a termelés súlypontja is a nagyalföldi területre esett. A Dunántúl kőolaj- és földgáztermelői szerepét fokozatosan az Alföld vette át.

Vizsgálatok és kísérletek kezdődtek a mezők elvizesedésének korlátozására. A kimerülő dél-zalai olajmezők másodlagos művelésével további olajmennyiségek kitermelésére nyílt lehetőség. Az újabb területeken folytatott kutatások is eredményeket hoztak.
Csökkentett kőolajtermelés
A kőolaj-feldolgozó ipar arculatát az 1948-49 évi államosítások jelentősen átalakították. Az ezt követő átszervezésben több kisebb üzem is megszűnt. Felszámolták a nagy múltú Magyar Petróleumipar Rt.-t és a Fanto Egyesült Magyar Ásványolajgyárak Rt.-t is. A háború utáni évek rablógazdálkodása miatt erősen csökkenő mennyiségben termelt kőolaj feldolgozása még a megmaradt üzemek teljes kapacitását sem igényelte.
1951-ben a nagylengyeli kőolajmező feltárása, a termelés beindulása és a nagylengyeli bitumendús kőolaj feldolgozása miatt új finomító létrehozására lett szükség. Az új finomító, a Zalai Kőolajipari Vállalat Zalaegerszegen épült fel 1952-ben.
Fokozódó szénhidrogén-igény az 50-es években

Az 1950-es évek második felében a szénhidrogének szerepe annyira megnőtt energiamérlegünkben, hogy szükségessé vált a feldolgozóipar fejlesztése. 1962-ben elkezdődött a szőnyi finomító rekonstrukciója. A szőnyi és az almásfüzitői finomítók összevonásával létrehozták a Komáromi Kőolajipari Vállalatot, melyhez 1965-ben hozzácsatolták a Lardoline Olaj- és Zsíradék Vegyészeti Gyárat is.

1962-ben új finomító létesítésébe kezdtek Százhalombattán. Fő feladata a szovjet importkőolaj feldolgozása volt. A Dunai Kőolajipari Vállalat első üzemét 1965-ben helyezték üzembe.

Az 1970-es években újabb finomító épült. A Tiszai Kőolajipari Vállalat elkészültével a magyar kőolaj-feldolgozó ipar ismét egy korszerű gyárteleppel gazdagodott.
1984-ben megszüntették a kőolaj feldolgozását a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál, amely a továbbiakban csak mint továbbfeldolgozó üzem működött. A TIFO nyírbogdányi gyárában a kőolaj-feldolgozás 1983-ban szűnt meg.

A MOL RT MEGALAKULÁSA
A magyar kőolajipar mai arca
Több átszervezés után az OKGT jogutódjaként 1991-ben létrejött a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság, melynek szervezeti keretei között működik ma a magyarországi kőolajipar. A MOL életre hívása során sikeresen megvalósult a teljes szénhidrogénipari vertikum integrációja, amit átgondolt szelekció követett.
Eredményeink forrása
A szénhidrogének és hasznosítási lehetőségeik kutatásával, korszerű feldolgozásával eltelt évszázadok után Magyarország méltán lehet büszke nemzetközileg is elismert eredményeire. Kiváló kutatók, szakemberek dolgoztak és dolgoznak a magyarországi szénhidrogénipar, a szakembereket képző oktatás és a kutatás feltételeinek megteremtéséért.

 

MOL kenőanyagkereső, ajánló

https://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas/kenoanyag-ajanlo

 

forrás: mol.hu

 

KÖZLEKEDÉSI TERMÉKEK

SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKOK
EVOX Summer Fresh
EVOX Tropical
EVOX Ice-crystal
EVOX Xmas
EVOX 4 Season
Alycol Summer Citrus
Alycol Marine

HAJTÓMŰOLAJOK DIFFERENCIÁLMŰVEKHEZ
Hykomol Synt 75W-90
Hykomol LS 85W-90
Hykomol K 80W-90, 85W-90

KENŐZSÍROK
MOL Favorit 2
MOL Liton LT 2EP

HŰTŐFOLYADÉKOK
EVOX Extra
EVOX Premium
Alycol COOL

FÉKFOLYADÉKOK
MOL DOT 4+
MOL DOT 5.1

HAJTÓMŰOLAJOK SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ
DSG/DCT Fluid
CVT Fluid
Hykomol Syntrans 75W-80
Hykomol Trans 80W-90
Hykomol 80W, 80W-90
ATF 3H AP
ATF 3G
ATF

MOTOROLAJOK
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
MOL Dynamic Gold 5W-30
MOL Dynamic Prima 5W-40
MOL Dynamic Star 5W-30
MOL Dynamic Star PC 5W-30
MOL Dynamic Synt RN 5W-30
MOL Dynamic Max 10W-40

 

TERMÉKISMERTETŐK


MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
Alacsony párolgási veszteségének köszönhetően
csökkenti a motorolaj-fogyasztást
Szélsőséges üzemeltetési körülmények mellett is
kimagasló motorvédelmet nyújt
Rendelkezik a VW csoport vezető személygépkocsi
márkáira (VW, Audi, Seat, Škoda) vonatkozó,
megnövelt szervizintervallumra lehetőséget adó
jóváhagyással
Korszerű összetétele garantálja a dízelrészecskeszűrő
és a katalizátor maximális védelmét
Specifikációk és gépgyártói jóváhagyások
API SN, ACEA C3-12,
VW 504 00/507 00, MB 229.51,
BMW Longlife-04

MOL Dynamic Gold 5W-30
Kimagasló védelmet nyújt a motor kopása és
lerakódások képződése ellen
Teljesíti a General Motors európai gépjárműveihez
bevezetett legújabb dexos2TM követelményrendszert
Korszerű összetétele garantálja a dízelrészecskeszűrő
és a katalizátor maximális védelmét
Szintetikus összetétele alacsony párolgási veszteséget
biztosít, ezzel csökkenti a motorolajfogyasztást
Specifikációk és gépgyártói jóváhagyások
API SN, API SM, API SL/CF,
ACEA C3-12, BMW Longlife-04, dexos2TM,
MB 229.51, VW 502 00/505 01

MOL Dynamic Synt RN 5W-30
Korszerű összetétele garantálja a dízelrészecskeszűrő
és a katalizátor maximális védelmét
Használata a legmodernebb Renault és Nissan
dízelmotorok számára ajánlott
Kimagasló viszkozitási stabilitása az olajcsereperiódus
végéig kiváló kopásvédelmet biztosít
Szintetikus összetétele alacsony párolgási veszteséget
biztosít, ezzel csökkenti a motorolajfogyasztást
Specifikációk és gépgyártói jóváhagyások
ACEA C4-12, Renault RN0720

MOL Dynamic Star 5W-30
Kimagasló motorvédelmet biztosító, üzemanyagtakarékos
motorolaj
Teljesíti a legkorszerűbb, alacsony üzemanyagfogyasztású
Ford-modellek szigorú motorolajelőírásait
Speciális viszkozitási tulajdonságai révén gyors
átolajozást és emellett télen is könnyű hideg -
indítást biztosít
Alacsony párolgási veszteségének köszönhetően
csökkenti a motorolaj-fogyasztást
Specifikációk és gépgyártói jóváhagyások
API SL/CF, ACEA A5/B5-12, ACEA A1/B1-12,
Ford WSS M2C 913-C/D, Renault RN0700,
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

MOL Dynamic Star PC 5W-30
Kimagasló katalizátor- és dízelrészecske-szűrő-
védelmet biztosító, üzemanyag-takarékos motorolaj
Kielégíti a PSA konszern (Peugeot, Citroën) korszerű
motorolaj-követelményeit
Használata javasolt korszerű dízelüzemű Fiat személygépkocsikhoz
és könnyű haszonjárművekhez
Alacsony párolgási veszteségének köszönhetően
csökkenti a motorolaj-fogyasztást
Specifikációk és gépgyártói jóváhagyások
API SN/CF, ACEA A5/B5-04, ACEA C2-12,
PSA B71 2290, Fiat 955535-S1,
Renault RN0700

MOL Dynamic Prima 5W-40
A korszerű személygépkocsik és könnyű haszonjárművek
széles köréhez használható, csúcsminőségű
motorolaj
Kiemelkedő védelmet nyújt a dízelrészecskeszűrők
és korszerű katalizátorok számára
Modern direkt befecskendezős, common-rail
és PD TDI rendszerrel ellátott dízelmotorokhoz
fejlesztve
Speciális viszkozitási tulajdonságai révén télen is
biztosítja a motor könnyű indítását
Specifikációk és gépgyártói jóváhagyások
API SN/CF, API SM/CF, ACEA C3-12, BMW
Longlife-04, MB 229.51, Fiat 955535-S2,
Ford WSS M2C917-A, Renault RN0700,
Renault RN0710,
VW 502 00/505 00,
VW 505 01

MOL Dynamic Max 10W-40
Korszerű személygépkocsik és könnyű haszonjárművek
széles köréhez használható részszintetikus
motorolaj
Kiemelkedően gátolja a motor kopását, megakadályozza
a lerakódások képződését és olajiszap
keletkezését
Biztosítja a dugattyú és az égéstér folyamatos
tisztaságát és a dugattyúgyűrűk szabad mozgását
Modern savsemlegesítő adalékai kiváló korrózió-
védelmet biztosítanak
Specifikációk és gépgyártói jóváhagyások
API SL/CF, ACEA A3/B4-08, ACEA A3/B3-12,
MB 229.3, Fiat 955535-G2,
Renault RN0700, Renault RN0710,
VW 502 00/505 00

 

 


HAJTÓMŰOLAJOK SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ

MOL DSG / DCT Fluid

Magas teljesítményű, speciális adalékrendszerrel gyártott szintetikus hajtóműolaj kettős tengelykapcsolós
sebességváltókhoz
VW G 052 182 (TL 52 182), VW G 052 529 (TL 52 529), BMW 8322 0 440 214, BMW 8322 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, Ford
M2C936A, MZ320065 Dia-Queen SSTF-1, PSA 9734 S2, Porche Oil No. 999.917.080.00, Volvo 1161838/1161839

MOL CVT Fluid
Magas teljesítményű, speciális adalékrendszerrel gyártott szintetikus hajtóműolaj fokozatmentes váltókhoz. Szíj és
lánc kialakítású rendszerekben egyaránt használható
BMW 8322 0 136 376, BMW 8322 0 429 154, Chrysler NS-2/CVTF+4, Daihatsu Amix CVTF-DC, Ford WSS-M2C933-A, GM (Saturn) DEX-CVT, Honda
HMMF/HCF-2, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, Mercon C, Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1, Mitsubishi CVTF-J1, Nissan NS-1/
NS-2, Subaru i-CVTF/e-CVTF, Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green 1, Punch EZL 799/EZL 799A, Toyota/Lexus TC, VW G 052 180 (TL 52 180),
VW G 052 516 (TL 52 516)

MOL Hykomol Syntrans 75W-80
Nagy teljesítményű, szintetikus hajtóműolaj manuális váltókkal szerelt járművekhez
API GL-4, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16K, Volvo 97305, Renault, DAF, IVECO, Eaton, MAN 341 Typ Z4
MOL Hykomol 80W
Nagy teljesítményű hajtóműolaj manuális sebességváltókhoz
API GL-4, MIL-L-2105, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ Z2, ZF TE-ML 17A
MOL Hykomol Trans 80W-90
Magas minőségű hajtóműolaj manuális sebességváltókhoz
API GL-4, MB 235.1, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A
MOL ATF 3H AP
Speciálisan a japán és koreai járművek automata sebességváltóihoz fejlesztett magas teljesítményű automata hajtóműolaj
GM Dexron-IIIH, JASO M315 1A, Ford Mercon, MAN 339 Typ Z1, Toyota T-III, Toyota T-IV, Toyota Type D-2, Toyota WS, Mazda ATF D-III, Mazda ATF
M-3, Suzuki ATF Oil, Suzuki ATF Oil Special, Subaru ATF, Nissan Matic-D, Nissan Matic-J, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Kia, Hyundai, ZF TE-ML
14A, Voith H55.6335, Allison C-4, JWS 3309 (JWS 3317 till 2006), Volvo 97340
MOL ATF 3G
Nagy teljesítményű, automata hajtóműolaj korszerű személygépkocsik automata sebességváltóinak és hidraulikus
szervóberendezéseinek kenéséhez és működtetéséhez
GM Dexron-IIIG, MAN 339 Typ V1, MB 236.5, MAN 339 Typ Z1, Ford Mercon, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML
11B, Voith H55.6335, Volvo CE 97341
MOL ATF
Nagy teljesítményű, automata hajtóműolaj korszerű személygépkocsik automata sebességváltóinak és hidraulikus
szervóberendezéseinek kenéséhez és működtetéséhez
GM Dexron-IID, GM Type A Suffix A, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, Ford Mercon, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L,
ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, Voith H55.6335

 

 


HAJTÓMŰOLAJOK DIFFERENCIÁLMŰVEKHEZ

MOL Hykomol Synt 75W-90
Szintetikus komponenst tartalmazó, magas teljesítményszintű, EP
hatású hajtóműolaj. Üzemanyag-takarékos működést és könnyű
hidegindítást biztosít.
API GL-5, API GL-4, MIL-L-2105D, Tatra TDS 80/32, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B


MOL Hykomol LS 85W-90
Kifejezetten magas teljesítményű hajtóműolaj, elsősorban korlá-
tozottan önzáró differenciálművek számára fejlesztve, speciális
(limited-slip) tulajdonságokkal
API GL-5, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C


MOL Hykomol K 85W-90
Közepes és nagy terhelésű hajtóművek kenésére kifejlesztett magas
teljesítményű EP hatású hajtóműolaj
API GL-5, MIL-L-2105D, MB-Approval 235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 07A, ZF
TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, Ford SQ-M2C9002-AA,
Volvo 97310, ZF TE-ML 16B

 

 


MOL UNIVERZÁLIS PRÉMIUM KENŐZSÍROK

 

MOL Favorit 2

Többcélú kenőzsír, amely biztosítja a berendezések alacsony súrlódását és kopását, kiváló mechanikai stabilitásának
köszönhetően hosszú időn keresztül megfelelő kenést biztosít.
Szélsőséges időjárási viszonyok esetén is stabil marad
Kiváló teherviselő képessége és kiemelkedő korrózióvédő hatása hosszú gépélettartamot biztosít, így csökken
a karbantartásra fordított költség
Magas fordulatszám esetén is megbízható kenést nyújt
Erős vibráció esetén is megőrzi kedvező tulajdonságait
Jó vízállósággal rendelkezik, így nedves környezetben is biztonsággal használható


MOL LITON LT 2EP
Többcélú kenőzsír, amely magas teherviselő képessége és vízállósága mellett jó korrózióvédelmet, valamint alacsony
súrlódást és kopást biztosít.
Magas teherviselő képessége és jó korrózióvédő tulajdonsága hosszú gépélettartamot biztosít, így a karbantartási
költségek csökkennek
Alacsony hőmérsékleten is megfelelő kenést biztosít
Jó vízállósággal rendelkezik, így nedves környezetben is jó kenést biztosít

 

 


EXTRA TELJESÍTMÉNYŰ FÉKFOLYADÉKOK

 

MOL DOT 4+

Szintetikus fékfolyadék
Kifejezetten javasolt blokkolásgátló (ABS) és menetdinamikai stabilizáló rendszerrel
(ASC) rendelkező személygépkocsik, haszongépjárművek és építőgépek hidraulikus
fékberendezéseihez, amelyekhez legalább 265 °C száraz és 170 °C nedves forráspontú,
DOT 4 minőségű fékfolyadék az előírt.


MOL DOT 5.1
A legkorszerűbb gépjárművek csúcsminőségű szintetikus fékfolyadéka
Kifejezetten javasolt blokkolásgátló (ABS) és menetdinamikai stabilizáló rendszerrel
(ASC) rendelkező személygépkocsik, haszongépjárművek és építőgépek hidraulikus
fékberendezéseihez, amelyek gépkönyvei legalább 260 °C száraz és 180 °C nedves
forráspontú, DOT 5.1 minőségű fékfolyadékot írnak elő.

 

 


EVOX FAGYÁLLÓ HŰTŐFOLYADÉKOK

 

EVOX Premium

Csúcsminőségű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék, kifejezetten a modern, nagy
teljesítményű alumínium motorokhoz fejlesztve. A legmodernebb szerves adalékolástechnológiának
köszönhetően tökéletesen védi a hűtőrendszert. Nitrit-, amin-, foszfát-,
borát- és szilikátmentes. Rendelkezik a vezető gépgyártók jóváhagyásaival. Elérhető
koncentrátum, valamint felhasználásra kész formában.
Jóváhagyások, specifikációk: BS 6580:2010, ASTM D 3306, MB-Approval 325.3, Ford WSS-M97B44-D,
MAN 324 Typ SNF, MTU MTL 5048, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Cummins IS series u N14, Ditroit
Diesel Power Cool Plus, Deutz 0199-99-1115/6, GM 6277M, DAF 74002, John Deere JDMH5, Volvo
Truck 128 6083/002, VW/Audi/Seat/Škoda TL 774-D (VW code G12), VW/Audi/Seat/Škoda TL 774-F
(VW code G12 Plus)


EVOX Extra
Prémium, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék széles körű gépgyártói jóvá-
hagyásokkal, amely biztosítja a hűtőrendszer átfogó védelmet. Korszerű hibrid
technológia jellemzi. Személy- es tehergépjárművekben is használható, a motor
típusától függetlenül. Nitrit-, amin- es foszfátmentes. Elérhető koncentrátum, valamint
felhasználásra kész formában.
Jóváhagyások, specifikációk: BS 6580:2010, ASTM B 3306, AFNOR R-15-601, VW/Audi/Seat/Škoda TL 774-C
(VW code G11), MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.0, MTU MTL 5048, Jenbacher TI 1000-0201,
Cummins 85T8-2, Ford ESD.M97B49-A, Opel-GM GME L1301, Volvo Construction 128 6083/002, Volvo
Trucks 1286083/002


ALYCOL Cool Concentrate
Magas minőségű fagyálló hűtőfolyadék modern személygépkocsik és haszongépjárművek
(teherautók és buszok) hűtőrendszerei számára.
Specifikációk: BS6580:2010, BS 6580:1992 (Rev.1997), ASTM D3306

 


SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKOK

EVOX prémium nyári szélvédőmosó folyadék
Speciális nanotechnológiás adalékkal készült
Extra bogároldó hatás
Csíkmentes tisztítás
Kellemes narancs- és almaillatban kapható


ALYCOL nyári szélvédőmosó folyadék
Extra bogároldó hatás
Csíkmentes tisztítás
Kellemes summer citrus illatban kapható


EVOX prémium téli szélvédőmosó folyadék
Speciális nanotechnológiás adalékkal készült
Meggátolja a szennyeződések, a jég letapadását
Tökéletes fagyvédelem –40 °C-ig
Csíkmentes tisztítás
Kellemes ice-crystal és fahéjillatban kapható


ALYCOL téli szélvédőmosó folyadék
100% methanolmentes
Tökéletes fagyvédelem –20°C-ig
Csíkmentes tisztítás
Kellemes marine illatban kapható


EVOX prémium 4 évszakos szélvédőmosó folyadék
Speciális nanotechnológiás adalékkal készült
Minden évszakban alkalmazható
Illat- és színezékmentes
Tökéletes fagyvédelem –10°C-ig
Extra bogároldó hatás

 


Gyártó Motor* / Gyártásiév / MOL Dynamic motorolaj / Kifejezetten javasolt / Javasolt

Alfa Romeo B/D (kivéve JTS és BTA) 2008– Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Audi
B 2005– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40
D 2005– Gold Longlife 5W-30

BMW B/D 2006– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Chevrolet B/D 2008– Gold 5W-30 Prima 5W-40

Citroën B/D 2009– Star PC 5W-30

Dacia
B 2009– Prima 5W-40 Max 10W-40
D 2009– Prima 5W-40

Fiat B/D (kivéve ABARTH) 2008– Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Ford
B (kivéve Ka 1.2, Focus RS 2,5 Duratec) 2008– Star 5W-30
D (kivéve Ka 1.3 Duratorq) 2008– Star 5W-30

Honda B/D (kivéve Civic IMA, Insight ZE1/ZE2 IMA CR-Z) 2007– Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Hyundai B/D 2008– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Kia B/D 2008– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Lada B/D 2008– Prima 5W-40 Max 10W-40

Lancia B/D 2008– Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Mazda B/D** 2009– Star 5W-30 Max 10W-40

Mercedes-Benz B/D 2009– Gold 5W-30 Prima 5W-40

Mitsubishi B/D 2009– Gold Longlife 5W-30

Nissan
B 2009– Prima 5W-40 Max 10W-40
D 2009– Synt RN 5W-30

Opel B/D 2009– Gold 5W-30

Peugeot B/D 2009– Star PC 5W-30

Renault
B 2009– Prima 5W-40 Max 10W-40
D 2009– Synt RN 5W-30

Seat
B 2005– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40
D 2005– Gold Longlife 5W-30

Škoda
B 2005– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40
D 2005– Gold Longlife 5W-30

Subaru
B 2008– Star 5W-30 Prima 5W-40
D 2008– Gold 5W-30 Star PC 5W-30

Suzuki B/D (kivéve SX4 RW416D) 2008– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Toyota B/D 2007– Gold 5W-30 Star PC 5W-30

Volkswagen
B 2005– Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40
D (kivéve R5, V10 TDI PD) 2005– Gold Longlife 5W-30

Volvo B/D 2008– Star 5W-30

 

 

 

 

MOL 5W-30 / 10W-40
Szintetikus, csúcsteljesítményű,
alacsony hamutartalmú motorolaj,
amely megfelel a legújabb gépgyártói,
és az Euro VI emissziós
szabványoknak is, így tökéletesen
alkalmazható EGR, DPF és SCR
kipufogógáz-kezelő rendszerekkel
szerelt gépjárművekben egyaránt.
Használatával nemcsak az üzemanyag-fogyasztás
csökken, de
a lehető leghosszabb olajcsereperiódus
is elérhető anélkül, hogy
az olaj veszítene kiemelkedő
motorvédelmi és motortisztító
tulajdonságaiból.


MOL GLOBAL DIESEL 10W-30 / 10W-40 / 15W-40
Nagyteljesítményű, alacsony
hamutartalmú motorolaj, a legkorszerűbb
EGR szabályzással,
SCR rendszerrel, dízel részecskeszűrővel
(DPF) és/vagy dízel oxidációs
katalizátorral (DOC) szerelt
haszongépjárművekhez.
Használata biztosítja a motorok és
a kipufogógáz utókezelő berendezések
maximális védelmét
és hosszú élettartamát, a MOL
Dynamic Global Diesel 10W-30
használatával pedig csökkenthető
az üzemanyag-fogyasztás is.


MOL TORNADO 5W-30
Szintetikus, csúcsteljesítményű
motorolaj, kifejezetten dízel
részecskeszűrő nélküli Euro IV-es
és Euro V-ös tehergépjármű-,
kamion- és autóbusz motorokhoz
fejlesztve.
Használatával nemcsak az üzemanyag-fogyasztás
csökken, de a
lehető leghosszabb olajcsere-periódus
is elérhető anélkül, hogy az
olaj veszítene kiemelkedő motorvédelmi
és motortisztító tulajdonságaiból.
MOL SYNT DIESEL 10W-40
Szintetikus, nagyteljesítményű
motorolaj, kifejezetten dízel
részecskeszűrő nélküli Euro IV-es
és Euro V-ös motorokhoz fejlesztve.
Üzemanyag-takarékos,
hosszú olajcsere-periódusokra
fejlesztett, kiváló motortisztító és
motorvédelmi tulajdonságokkal
bíró kenőanyag.


MOL SYNT DIESEL E4 10W-40
Részszintetikus, magas teljesítményű
motorolaj, dízel részecskeszűrő
nélküli Euro IV-es és
Euro V-ös motorokhoz fejlesztve.
Üzemanyag-takarékos, hoszszú
olajcsere-periódusokra fejlesztett,
kiváló motortisztító és
motorvédelmi tulajdonságokkal
bíró motorolaj.


MOL TRANSIT 10W-40
Részszintetikus motorolaj korszerű
személy- és haszongépjárművek
benzin- és dízelmotorjaihoz.
Kifejezetten javasolt vegyes
gépjárműparkokhoz, és dízel
részecskeszűrő nélküli Euro IV és
Euro V környezetvédelmi besorolású
haszongépjárművekhez.
A MOL Dynamic Transit 10W-40 univerzális motorolaj, modern olajipari technológiákkal előállított ásvány- és
szintetikus olajból, valamint magas személy- és haszongépjármű motorolaj teljesítményszintet biztosító,
kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával előállított termék. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj
specifikációkat. Kifejezetten javasolt Euro III-as és dízel részecskeszűrő nélküli Euro IV és Euro V-ös
haszongépjármű motorokhoz.
Viszkozitási fokozat: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
ACEA E7-12
API SL
Global DHD-1
Tatra TDS 30/12
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
DDC 93K215
ACEA E7-12
API SL
Global DHD-1
Tatra TDS 30/12
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
DDC 93K215

MOL TRANSIT 15W-40
Univerzális motorolaj személy-
és haszongépjárművek benzin-
és dízelmotorjaihoz. Kifejezetten
javasolt vegyes gépjárműparkokhoz,
valamint dízel részecskeszűrő
nélküli Euro IV és Euro
V környezetvédelmi besorolású
haszongépjárművekhez.

A MOL Dynamic Transit 15W-40 modern olajipari technológiákkal előállított ásványolajokból, magas személy- és
haszongépjármű motorolaj teljesítményszintet biztosító, kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával és
folyási jellemzőket módosító komponensekkel előállított termék. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű
motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj
specifikációkat. Kifejezetten javasolt Euro III-as és dízel részecskeszűrő nélküli Euro IV és Euro V-ös
haszongépjármű motorokhoz.
Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES 20078
DDC series 2000/4000
ZETOR
Deutz DQC II-10
Mack EO-N
KAMAZ
ACEA E7-12
ACEA E5-02
ACEA E3-96 Issue 4
ACEA A3/B4-12
API CF
Global DHD-1
TEDOM 258-3
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
Avia
DDC 93K215
ACEA E7-12
ACEA E5-02
ACEA E3-96 Issue 4
ACEA A3/B4-12
API CF
Global DHD-1
TEDOM 258-3
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
Avia
DDC 93K215MOL SUPER DIESEL 15W-40
Nagy igénybevételnek kitett
haszongépjárművek számára
kifejlesztett dízelmotorolaj. A legnehezebb
üzemeltetési körülmé-
nyek között is magas szintű motorvédelmet
és motortisztaságot
biztosít.

MOL HYKOMOL TDL SOROZAT
Csúcsteljesítményű, szintetikus hajtóműolaj, amely
speciális összetétele révén a teljes hajtáslánchoz
(manuális sebességváltók és differenciálművek)
alkalmazható. Kiemelkedő védelmet, és megnövelt
berendezés-élettartamot biztosít alacsony és magas
hőmérsékleten egyaránt.
Használatával nemcsak az üzemanyag-fogyasztás
csökken, de a lehető leghosszabb olajcsere-periódus
is elérhető.


MOL HYKOMOL SYNTRANS LL
Csúcsteljesítményű, szintetikus hajtóműolaj manuális
váltókkal szerelt haszongépjárművekhez. Kiemelkedő
védelmet, és megnövelt berendezés-élettartamot biztosít
alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt.
Használatával nemcsak az üzemanyag-fogyasztás
csökken, de a lehető leghosszabb olajcsere-periódus
is elérhető.


MOL HYKOMOL SYNTRANS SOROZAT
Nagyteljesítményű, szintetikus hajtóműolaj manuális
váltókkal szerelt haszongépjárművekhez. Kiemelkedő
védelmet, megnövelt berendezés-élettartamot és
üzemanyag-takarékos működést biztosít alacsony és
magas hőmérsékleten egyaránt.


MOL HYKOMOL SYNT SOROZAT
Nagyteljesítményű, részszintetikus hajtóműolaj
haszongépjárművek differenciálműveihez. Korszerű
adalékolása révén megóvja a berendezéseket a nagy
igénybevételek esetén fellépő szélsőséges hőmérsékleti-
és nyomásviszonyok káros következményeitől,
valamint extrém hidegben is könnyű indítást és üzemanyag-takarékos
működést biztosít.

MOL HYKOMOL TRANS
Magas minőségű hajtóműolaj,
haszongépjárművek manuális
sebességváltóihoz. Tökéletesen
védi a berendezéseket, növeli
azok hatásfokát és élettartamát,
valamint üzemanyag-takarékos
működést tesz lehetővé.


MOL HYKOMOL ZF
Magas teljesítményű, számos
ZF jóváhagyással rendelkező
hajtóműolaj elsősorban hipoid
fogazású hajtóművek kenésére.
Kifejezetten javasolt haszongépjárművek
differenciálműveinek
megbízható, hosszú csereperió-
dusú üzemeltetésére.


MOL HYKOMOL 80W
Közepes terhelésű sebességváltók
kenésére kifejlesztett
hajtóműolaj számos gépgyártói
jóváhagyással. Terhelésálló, megbízható
kenőfilmet képez, csökkentve
ezzel a kopás és korrózió
kialakulását.
MOL HYKOMOL K SOROZAT
Közepes terhelésű differenci-
álművek kenésére kifejlesztett
hajtóműolaj, amely terhelésálló,
megbízható kenőfilmet képez,
csökkentve ezzel a kopás és korrózió
kialakulását.


MOL HYKOMOL 80W-90
Általánosan használható, közepes
terhelésű sebességváltók
kenésére kifejlesztett hajtóműolaj.
Terhelésálló, megbízható kenőfilmet
képez, csökkentve ezzel a
kopás és korrózió kialakulását.


MOL HYKOMOL LS SOROZAT
Az önzáró differenciálművek speciális,
limited-slip tulajdonsággal
rendelkező kenőanyaga.

 


MOL ATF SYNT 3H
Csúcsminőségű, szintetikus automata
hajtóműolaj, amely alkalmas
a különösen nehéz körülmények
között üzemelő haszongépjármű-
vek automatikus sebességváltóinak
és szervo-berendezéseinek kené-
sére és működtetésére. ZF és Voith
hajtóművekben alkalmazva hosszú
olajcsere-periódust biztosít.
MOL ATF 295
Csúcsminőségű, szintetikus automata
hajtóműolaj modern, nagy
teljesítményű haszongépjárművek
és buszok számára, különösen
ajánlott Allison és ZF automata
váltókhoz. Hosszú olajcsere-peri-
ódust biztosít nehéz körülmények
között üzemelő berendezések
számára is.
MOL ATF
Széles hőmérséklet-tartományban
használható, hosszú berendezés-élettartamot
biztosító automata
hajtóműolaj korszerű haszongépjárművek
félautomata és automata
sebességváltóinak, hidraulikus
rendszereinek megbízható
kenéséhez és működtetéséhez.

MOL FAVORIT 2
Univerzálisan használható kenőzsír, amely kiváló tapadással
és vízállósággal rendelkezik, valamint védelmet
biztosít a korrózió ellen. Mechanikai stabilitásának
köszönhetően hosszú időn keresztül megfelelő kenést
biztosít vibráció, valamint szélsőséges időjárási viszonyok
esetén is.
MOL LITON LT 2EP
Univerzálisan használható kenőzsír, amely jó teherviselő
képessége és vízállósága mellett korrózióvédelmet,
valamint alacsony súrlódást és kopást biztosít.
MOL LITON 00
Szintetikus alapolajjal készülő csúcsminőségű
kenőzsír, amely ideális központi kenési rendszerekben
való használatra. Kiemelkedő védelmet nyújt az oxidációval,
korrózióval és kopással szemben, valamint
extrém hidegben is megtartja rendkívül jól szivattyúzható
tulajdonságát.
MOL LITON 3M/ 2M
Molibdén-diszulfidot tartalmazó kenőzsír, amely alkalmas
magas és dinamikus terhelésnek kitett kené-
si helyeken, csapágyak, csuklók, csapok kenésére.
Nagy terhelés esetén is véd a berágódás ellen, valamint
hosszú időn keresztül kiemelkedő korrózióvédelmet
biztosít még nedves környezetben is. A Liton 3M
magas tömítő-képességének köszönhetően fokozottan
véd a külső szennyezők bejutásától.

MOL HYDRO HV
Többfokozatú, nagyteljesítményű
hidraulikaolajok, amelyek kiemelkedő
termikus és mechanikai stabilitásuknak
köszönhetően kiválóan
alkalmazhatók a szabadban, széles
hőmérséklet-tartományban műkö-
dő hidraulikus rendszerekhez, ahol
kiváló kopásvédelmet és jó szűrhetőséget
biztosítanak hosszú élettartam
mellett.
MOL HYDRO HME
Magas teljesítményű hidraulikaolajok,
amelyek magas mechanikai
stabilitásuknak köszönhetően
kiemelkedő kopásvédelmet biztosítanak
a nehéz üzemi körülmények
között üzemelő hidraulikus
berendezések számára hoszszú
élettartam mellett.

MOL DOT 4+
Nagyteljesítményű, alacsony viszkozitású,
magas forrásponttal
rendelkező szintetikus hidrosztatikus
munkafolyadék (fékfolyadék),
magas nedvességmegkötő képességgel.
Javasolt haszongépjármű-
vek hidraulikus működtetésű tengelykapcsolóihoz.

MOL IPARI TERMÉKEK

 

 

MOL Hydro HM 22 AL

MOL Hydro HM 32 AL

MOL Hydro HM 46 AL

MOL Hydro HM 68 AL

MOL Hydro HME 22

MOL Hydro HME 32

MOL Hydro HME 46

MOL Hydro HME 68

MOL Hydro HM 32

MOL Hydro HM 46

MOL Hydro HM 68

MOL Hydro HME 46 HP

MOL Hydro HM 46 AL Extra

MOL Hydro HLPD 32

MOL Hydro HLPD 46

MOL Hydro HLPD 68

MOL Hydro HV 15

MOL Hydro HV 22

MOL Hydro HV 32

MOL Hydro HV 46

MOL Hydro HV 68

MOL Hydro Arctic 32

MOL Hydro HVD 46

MOL Hydro HL 32

MOL Hydro HL 46

MOL Hydro HL 68

MOL Pirohyd DU 46

MOL Pirohyd DU 68

MOL Pirohyd HFC

MOL Pirohyd AE

MOL Biohyd 46S

MOL Biohyd 46

MOL TCL 10 M

MOL TCL 100 M

MOL TCL 150 M

MOL TCL 220 M

MOL TCL 320 M

MOL TCL 460 M

MOL TCL 680 M

MOL TCL 10

MOL TCL 15

MOL TCL 22

MOL TCL 32

MOL TCL 46

MOL TCL 68

MOL TCL 100

MOL TCL 150

MOL TCL 220

MOL TCL 320

MOL TCL 460

MOL Spinol 2

MOL Spinol 3

MOL Spinol 5

MOL Spinol 10

MOL Spinol 15

MOL Textile 32 Plus

MOL Pneol 32

MOL Pneol 68

MOL Pneol 100

MOL Multi SW 32

MOL Multi SW 46

MOL Multi SW 68

MOL Multi SW 100

MOL Multi SW 150

MOL Multi SW 220

MOL Turbine Longlife 32

MOL Turbine Longlife 46

MOL Turbine Longlife 68

MOL Turbine 32 K

MOL Turbine 46 K

MOL Turbine 68 K

MOL GMO Longlife 40

MOL GMO L-KAT

MOL GMO MA 40

MOL GMO AL 15W-40

MOL Compressol RS 32

MOL Compressol RS 46

MOL Compressol R 46 AL

MOL Compressol R 46

MOL Compressol R 68

MOL Compressol 68

MOL Compressol 100

MOL Compressol 150

MOL Compressol 220

MOL Compressol V

MOL Frigoil 46

MOL Frigoil 68

MOL Ultrans Synt 220 WS

MOL Ultrans Synt 320 WS

MOL Ultrans Synt 460 WS

MOL Ultrans Synt 680 WS

MOL Ultrans Synt HC 150

MOL Ultrans Synt HC 220

MOL Ultrans EP 68

MOL Ultrans EP 100

MOL Ultrans EP 150

MOL Ultrans EP 220

MOL Ultrans EP 320

MOL Ultrans EP 460

MOL Ultrans EP 1000

MOL Transol 100

MOL Transol 150

MOL Transol 220

MOL Transol 320

MOL Transol 460

MOL Thermol 32

MOL Thermol 46

MOL Thermol 68

MOL ThermoFluid HTF

MOL ThermoFluid FS HT1

MOL Thermoclean 12 CC

MOL Formoil HP

MOL Formoil FL 21

MOL Formoil FL 24

MOL Formoil FL 28

MOL Formoil FL H2

MOL Formoil EV 1

MOL Formoil Bio

MOL TO 40A Extra

MOL TO 40A

MOL TO 35K

MOL Process M 15

MOL Process DK 80

MOL Process DK 100

MOL Process DK 150

MOL Process DK 350

MOL Process DK 650

MOL WO M 15

MOL WO M 32

MOL WO M 46

MOL WO M 68

MOL WO T 15

MOL WO T 22

MOL Food Hyd 32

MOL Food Hyd 46

MOL Food Hyd 68

MOL Food Gear 100

MOL Food Gear 220

MOL Food Comp 46

MOL Food Comp 100

MOL Food Chain Spray

MOL Food Chain 100

MOL Food Chain 220

MOL Food Penetrating

MOL Food Silicon

MOL ThermoFluid FS HT1

MOL SC 260

MOL Axol 100

MOL Lubroll S 46